logo CO2 prestatieladderWij hebben besloten om te certificeren voor de CO2-prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Onze organisatie zal in het najaar van 2022 zijn gecertificeerd voor niveau 3 en voldoen aan de eisen van dit niveau (en onderliggende niveaus) van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

A. Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint
B. Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie
C. Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid
D. Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie