Disclaimer 

Loon- en grondverzetbedrijf Groot Zevert B.V. en Groot Zevert Vergisting B.V. proberen de informatie op deze website zo volledig, juist en actueel mogelijk te houden. Loon- en grondverzetbedrijf Groot Zevert B.V. en Groot Zevert Vergisting B.V zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of gebreken op deze website, of op websites waarnaar wordt verwezen/doorgelinkt. Loon- en grondverzetbedrijf Groot Zevert B.V. en Groot Zevert Vergisting B.V. zijn niet aansprakelijk voor eventuele onbereikbaarheid van de website en storingen en/of vertragingen in haar elektronische berichtenverkeer.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Loon- en grondverzetbedrijf Groot Zevert B.V. en Groot Zevert Vergisting B.V. is het niet toegestaan om (delen van) deze inhoud te kopiëren, openbaar te maken of te gebruiken.

Loon- en grondverzetbedrijf Groot Zevert B.V. en Groot Zevert Vergisting B.V. hebben het recht om de inhoud van deze disclaimer zonder aankondiging te wijzigen.

Laatst gewijzigd: oktober 2018.