Vergisting en duurzaam gas


Onze bio-vergister draagt bij aan het verduurzamen van de agrarische sector. Waardevolle mineralen in mest en andere organische reststromen brengen we tot waarde: groene energie (gas en stroom), natuurlijke meststoffen en organische bodemverbeteraar. Het is de sleutel voor een vruchtbare kringloop. Hare Majesteit Koningin Máxima verrichtte in september 2019 de officiële opening van de Groene Mineralen Centrale. 

groene-energie-centrale

Duurzame energie

De vergister produceert jaarlijks ongeveer 11 Mm3 biogas. 80% van deze duurzame gasproductie gaat rechtstreeks naar de zuivelfabrieken van FrieslandCampina in Borculo. De resterende gasproductie wordt in eigen wkk's omgezet in groene stroom en warmte, welke we deels benutten in de eigen Groene Mineralen Centrale. De resterende groene stroom wordt geleverd op het elektriciteitsnet. De totale productie van duurzaam biogas komt overeen met het verbruik van ongeveer 8.000 huishoudens in Nederland. Dit levert een CO2-reductie op van 11.000 ton per jaar.


 

kringlooplandbouw en duurzaamheid

Groene Weide Meststof

Naast schoon water, is de Groene Weide Meststof het raffinageproduct uit de Groene Mineralen Centrale dat succesvol wordt ingezet als kunstmestvervanger. Hiermee wordt een grote bijdrage geleverd aan het verduurzamen van de regionale landbouw. De Groene Mineralen Centrale maakt kringlooplandbouw werkelijkheid.


 

Groene mineralen centrale

In de Groene Mineralen Centrale worden mest en andere organische reststromen met behulp van nieuwe technologieën verwerkt tot waardevolle minerale meststoffen en herwonnen grondstoffen. Kijk voor meer informatie:

groenemineralencentrale.nl
kunstmestvrijeachterhoek.nl
systemicproject.eu